Kristiina Lähde

(s. 1969)

Olen kiinnostunut monista asioista ja maalaan aiheista laajalla skaalalla. Kuvaan hetkiä, vaikutelmia ja tunnetiloja, usein pelkistämisen ja abstraktionkin kautta. Ihmiset ja ihmisyyden eri ulottuvuudet ovat olleet viime aikoina pinnalla.

Maalaan eniten akryyliväreillä kankaalle ja paperille, yhdistän myös muita mediumeja ja sekatekniikkaa. Pidän akryyleissä nopeasta mahdollisuudesta kerrostaa ja muuttaa teoksen suuntaa uuden idean tullen. Kokeilen aktiivisesti uusia ilmaisutapoja, parhaillaan opiskelen puupiirrostekniikkaa.

Kuvataide on ollut aina osa elämääni, mutta ruuhkavuosien aikana aktiivinen kuvataiteen tekeminen väheni. Vuodesta 2019 olen jälleen sekä opiskellut kuvataidetta eri opettajien johdolla, että maalannut aktiivisesti. Vuonna 2022 suoritin Jyväskylän Kesäyliopiston kautta Lapin Yliopiston avoimen yliopiston kuvataiteen perusopintojen opintokokonaisuuden.